صافی آب (سه راه صافی)

صافی آب (سه راه صافی)
تاریخ درج محصول: 1401/10/1
ساعت درج محصول: 13:23
شماره محصول: 3134
  • تولید شده با برنج درجه 1
  • دارای توری استیل
  • رزوه های بسیار تمیز
  • سایز 1/2 و3/4
  • دارای علامت استاندارد ایران
  • سایز 1/2 کارتن های 144 تایی
  • سایز 3/4 کارتن های128 تایی