شیر حیاطی تک ضرب

شیر حیاطی تک ضرب
تاریخ درج محصول: 1403/1/25
ساعت درج محصول: 12:7
شماره محصول: 3149
  •  
  • تولید شده با برنج درجه یک 
  • تولید در سایز 1/2
  • آبکاری کروم
  • بسته بندی مقاوم و شکیل
  • کارتن های 100 تایی