نظرسنجی

شما میتوانید از طریق تکمیل این فرم، در نظرسنجی محصولات مجموعه تاسیساتی آریا شرکت کنید.

هر روز
هر هفته یک بار
هر دو هفته یک بار
بله
خیر
پر از ایراد
خوب اما دارای مشکلات
عالی
بی نظیر