اطلاعات تماس

 • دفتر ارومیه: خیابان عمار، نبش کوی ۲۴
 • دفتر ارومیه: خیابان عمار، نبش کوی ۲۴
 • تلفن (خط ویژه): 33431793-044
 • فاکس: 33431792-044

اطلاعات تماس مدیران

 • مدیرفروش
 • آقای مهندس نوید بنام
 • 09122612246
 • مدیر عامل
 • آقای دکتر مطلب پرورش
 • 09144446043
 • مدیرداخلی، خرید و مالی
 • خانم مهندس سارا عباسی
 • 09146660409
نام و نام خانوادگی خود را کامل وارد نمایید
ایمیل جهت دریافت پاسخ وارد نمایید
شماره تماس مربوط به خود را وارد نمایید