صافی آب (سه راه صافی)

صافی آب (سه راه صافی)
تاریخ درج محصول: 1401/9/27
ساعت درج محصول: 14:20
شماره محصول: 3133
  • تولید شده با برنج درجه 1
  • دارای توری استیل
  • رزوه های بسیار تمیز
  • سایز 3/4 و 1/2
  • دارای علامت استاندارد ایران
  • کارتن های 120 تایی