شلنگ گاز پرسی

شلنگ گاز پرسی
تاریخ درج محصول: 1401/9/22
ساعت درج محصول: 13:49
شماره محصول: 3129
  • استفاده از شلنگ آجدار نخ دار پرس استیل (28 پرس)
  • سایز های طولی متنوع
  • مهره ورزوه برنجی
  • سایز 3/4
  • رنگ سیاه یکدست
  • انعطاف بالا و تست شده