پوسته شیرزانو

پوسته شیرزانو
تاریخ درج محصول: 1401/9/14
ساعت درج محصول: 11:46
شماره محصول: 3125
  • تولید شده با پلاستیک مرغوب
  • مقاوم در برابر شکنندگی و تغییر رنگ
  • مناسب برای شیر زانو های گرما و گرمافر
  • در دو نوع هزارخار و چهارگوش
  • بسته های 4 تایی
  • کارتن های 100 تایی