فیلتر گاز دومنظوره (مدل سرشلنگی)

فیلتر گاز دومنظوره (مدل سرشلنگی)
تاریخ درج محصول: 1401/9/10
ساعت درج محصول: 12:27
شماره محصول: 3124
  • دارای توری استیل
  • دارای فیلتر الیاف متخلخل
  • فیلتراسیون دو مرحله ای
  • بدنه یک پارچه در نتیجه عدم نشتی از فیلتر
  • نصب مستقیم به والو و حذف سایر اتصالات
  • دارای 5 سال ضمانت تعویض
  • کارتن های 250 تایی