شیر صافی

شیر صافی
تاریخ درج محصول: 1401/7/16
ساعت درج محصول: 9:43
شماره محصول: 3117
دارای علامت استاندارد ایران، در دو سایز 1/2 و 3/4
  • تولید شده با برنج درجه 1
  • در دو سایز 1/2 و 3/4
  • از جهت زیبایی آبکاری دو رنگ
  • مغزی داخلی توپی ربع گرد
  • بسته بندی مقاوم و شکیل
  • دارای علامت استاندارد ایران
  • بچه کارتن های 6 تایی
  • کارتن های 60 تایی