شیر پکیج (پروانه ای)

شیر پکیج (پروانه ای)
تاریخ درج محصول: 1401/7/16
ساعت درج محصول: 9:41
شماره محصول: 3116
تولید شده با برنج درجه 1، مغزی داخلی توپی ربع گرد
  • تولید شده با برنج درجه 1
  • از جهت زیبایی آبکاری دو رنگ
  • در دو سایز 1/2 و 3/4
  • مغزی داخلی توپی ربع گرد
  • بسته بندی مقاوم و شکیل
  • دارای علامت استاندارد ایران
  • بچه کارتن های 8 تایی
  • کارتن های 96 تایی