شلنگ فلکسی

شلنگ فلکسی
تاریخ درج محصول: 1401/7/16
ساعت درج محصول: 9:39
شماره محصول: 3115
کیفیت بسیار بالا همراه با گارنتی
  • تولید در سایز 1/2 و 3/4
  • در سه سایز طولی 30 به 60 ، 40 به 80  و 50  به  100
  •  مهره برنجی
  • فلکس استیل 304
  • کیفیت بسیار بالا همراه با گارنتی
  • محصول کشور ترکیه
  • بسته بندی مقاوم