محلول محافظ سیستم گرمایش

محلول محافظ سیستم گرمایش
تاریخ درج محصول: 1401/7/16
ساعت درج محصول: 9:38
شماره محصول: 3114
حذف اکسیژن محلول درآب برای جلوگیری  ازخوردگی
  • حذف اکسیژن محلول درآب برای جلوگیری  ازخوردگی
  • جلوگیری از واکنش هیدروژن آزاد زنگ آهن  موجود در مدار
  • افزایش راندمان حرارتی در مدار
  • جلوگیری از آسیب به قطعات داخلی  
  • حذف رسوبات قدیمی داخل سیستم و ایجاد لایه محافظ
  • کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و  افزایش طول عمر
  • سیستم جلوگیری از ته نشینی رسوبات آهکی
  • کارتن های 12 تایی با بسته بندی شکیل