نیپل فنری

نیپل فنری
تاریخ درج محصول: 1401/7/16
ساعت درج محصول: 9:27
شماره محصول: 3111
  • استفاده از فلکس ترک
  • فلکس استیل 304
  • رزوه های آهنی روکش کروم
  • تولید در سایز 1/2
  • تعداد فلکس میانی 13 فنر
  • اندازه طولی 7/5 به 9/5
  • بسته بندی مقاوم و شکیل
  • کارتن های 250 تایی