بست پرچمی

بست پرچمی
تاریخ درج محصول: 1401/7/16
ساعت درج محصول: 9:25
شماره محصول: 3110
  • تولید شده با ورق گالوانیزه  
  • به صورت پیچی
  • طراحی منحصر به فرد
  • عدم رویت بست بعد از نصب
  • نصب با زاویه 90 درجه
  • کارتن های 200 تایی